Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Bogurodzica”

Wywodzi się z katolickiego Ruchu Odnowy Charyzmatycznej w Polsce.

Istnieje przy parafii Bogurodzicy Maryi od 1991 roku. Zrzesza ludzi w różnym wieku, których połączyło doświadczenie osobistego spotkania z Bogiem. 

Spotkania modlitewne odbywają się w każdy piątek o godzinie 19.15 w kawiarence “u Marty”; w trzeci piątek miesiąca jest Msza Święta o godzinie 20.00 w kościele. Członkowie grupy formują się poprzez uczestnictwo w weekendach oraz rekolekcjach tematycznych w Centrum Formacji „Wieczernik” w Magdalence.
Charyzmatem wspólnoty jest ewangelizacja, głównie parafian. Realizuje to poprzez modlitwę za parafię, współprowadzenie rekolekcji, organizację spotkań modlitewnych dla parafian, takich jak: czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego, Adoracja Krzyża w Wielkim Poście oraz w przygotowaniu ołtarza na uroczystość Bożego Ciała.

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca wpisuje się w nurt nowych wspólnot w Kościele katolickim, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej.
Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów – świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie, kleryków, braci i siostry konsekrowanych oraz księży – w jedną rzeczywistość, będącą obrazem Ludu Bożego w jego jedności i różnorodności powołań. Jej członkowie mają wspólne pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie Chrystusie.

Osoby należące do Wspólnoty tworzą duchowe i formalne przymierze katolików, którzy pragną odpowiedzieć na nakaz misyjny Jezusa Chrystusa (por. Mk 16, 15-20; Mt 28, 18-20) oraz na wezwanie Kościoła do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji (por. RM 2-3, 5).

Spotkania formacyjne odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00 w sali u Marty. Pasterz: ks. Piotr Kłaput

Administratorem wspólnoty jest: Bartłomiej Chojnowski (bartlomiej.chojnowski@gmail.com)