Poniedziałek

16:45 spotkanie Ministrantów (xPP)

17:30 Bielanki (xPP)

18:00 Miting DDA/DDD (xAB)

19:45 Spotkanie dorosłych RRN (xMP)

20:00 spotkanie Lektorów (xPP)

20:00 IV poniedziałek miesiąca Akcja Katolicka (xAB)