Informacje dla Narzeczonych

INFORMACJE DLA NARZECZONYCH

przed zawarciem sakramentalnego związku małżeńskiego

w parafii Bogurodzicy Maryi na Jelonkach

Sakrament Małżeństwa w naszej parafii udzielany jest w terminie uzgodnionym z narzeczonymi. Narzeczeni co najmniej trzy miesiące przed planowanym ślubem zgłaszają się do kancelarii parafialnej, celem ustalenia terminu spisania protokołu kanonicznego badania i wypełnienia pozostałych formalności.

Do spisania protokołu potrzebne są:

– metryka chrztu; metryka jest ważna 3 miesiące od daty wydania; na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania),
– dowód osobisty
– zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – wydane przez USC (należy przynieść trzy egzemplarze); termin ważności zaświadczenia (jest ważne dokładnie przez 6 miesięcy od daty wystawienia) musi obejmować datę ślubu,
– wdowcy – metrykę zgonu współmałżonka.

Zapowiedzi głoszone są przez 2 niedziele w parafii i narzeczonego i narzeczonej. Podstawą do głoszenia zapowiedzi jest protokół przedślubny.

W ramach przygotowania do małżeństwa narzeczeni:

– uczestniczą w konferencjach dla narzeczonych,
– odbywają trzy rozmowy w poradni rodzinnej.

Narzeczeni odbywają dwie spowiedzi przedślubne – pierwsza na początku przygotowań, druga w przeddzień ślubu. Na początku ostatniego tygodnia przed ślubem zgłaszają się do kancelarii na rozmowę z duszpasterzem i spisują akt małżeński podając dane osobowe swoje oraz świadków ślubu.

Ślub zasadniczo powinien się odbyć w parafii, gdzie został sporządzony protokół przedślubny. W wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach Narzeczeni mogą prosić swojego Ks. Proboszcza o zezwolenie na ślub w innym kościele, zwane LICENCJĄ. Jednak można ją wydać dopiero po złożeniu wymaganych dokumentów i ogłoszeniu zapowiedzi w obu parafiach.

Wykonywanie zdjęć, nagrywanie, filmowanie czy używanie dodatkowego oświetlenia podczas ślubu powinno być wcześniej uzgodnione z Ks. Proboszczem lub z kapłanem przewodniczącym ceremonii ślubnej. Życzenia powinno się przyjmować przed kościołem a w razie niepogody w kruchcie kościoła pamiętając o godności i świętości miejsca oraz o ewentualnych, kolejnych celebracjach liturgicznych odbywających się w tym czasie w świątyni.

 

 

PLAN SPOTKAŃ:

Katechezy jesienne rozpoczynamy 04.09.2017 o godz. 20.00, kawiarenka “u Marty”

Katechezy wiosenne rozpoczynamy 29.01.2018 o godz. 20.00, kawiarenka “u Marty”

Spotkania poniedziałek – Kawiarenka “u Marty” o godz. 20:00 (2 cykle w ciągu roku)
Informacje: ks. Jacek Robak, tel.: 22 299 04 73

Zapisy podczas pierwszego spotkania.