Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca wpisuje się w nurt nowych wspólnot w Kościele katolickim, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej.
Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów – świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie, kleryków, braci i siostry konsekrowanych oraz księży – w jedną rzeczywistość, będącą obrazem Ludu Bożego w jego jedności i różnorodności powołań. Jej członkowie mają wspólne pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie Chrystusie. Osoby należące do Wspólnoty tworzą duchowe i formalne przymierze katolików, którzy pragną odpowiedzieć na nakaz misyjny Jezusa Chrystusa (por. Mk 16, 15-20; Mt 28, 18-20) oraz na wezwanie Kościoła do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji (por. RM 2-3, 5).

Spotkania formacyjne odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00 w sali u Marty.

Duszpasterz wspólnoty: ks. Piotr Kłaput

Administrator wspólnoty: Bartłomiej Chojnowski (bartlomiej.chojnowski@gmail.com)

 

Seminarium Odnowy Wiary

 1. Wprowadzenie: https://drive.google.com/open?id=15m-wVsRF-XbzGs2tp7-wbJq0Z8utecgv
 2. Moje życie: https://drive.google.com/open?id=13MX-OPQFIbQin2Tw8cGVHIK95Y76Kilr
 3. Bóg jest Miłością: https://drive.google.com/open?id=1t1JV2bKHFsrVwyML2xQcph6jr_05xvZc
 4. Grzech: 
 5. Zbawienie w Jezusie Chrystusie: 
 6. Wiara i Nawrócenie: 
 7. Jezus jest Panem: 
 8. Kim jest Duch Święty?: 
 9. Nowe życie w Duchu Świętym:
 10. Walka duchowa: 
 11. Wspólnota: