Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca wpisuje się w nurt nowych wspólnot w Kościele katolickim, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej.

Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów – świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie, kleryków, braci i siostry konsekrowanych oraz księży – w jedną rzeczywistość, będącą obrazem Ludu Bożego w jego jedności i różnorodności powołań. Jej członkowie mają wspólne pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie Chrystusie. Osoby należące do Wspólnoty tworzą duchowe i formalne przymierze katolików, którzy pragną odpowiedzieć na nakaz misyjny Jezusa Chrystusa (por. Mk 16, 15-20; Mt 28, 18-20) oraz na wezwanie Kościoła do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji (por. RM 2-3, 5). 

Spotkania formacyjne odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00 w sali u Marty.

Duszpasterz wspólnoty:

ks. Piotr Kłaput

Administrator wspólnoty:

Bartłomiej Chojnowski (bartlomiej.chojnowski@gmail.com)

 

Seminarium Odnowy Wiary

 1. Wprowadzenie: link do nagrania
 2. Moje życie: link do nagrania
 3. Bóg jest Miłością: pierwszy link do nagrania (nagranie z naszego spotkania, gorszy dźwięk)  lub  drugi link do nagrania (lepszy dźwięk)
 4. Grzech: link do nagrania
 5. Zbawienie w Jezusie Chrystusie: link do nagrania
 6. Wiara i Nawrócenie: link do nagrania
 7. Jezus jest Panem: link do nagrania
 8. Kim jest Duch Święty?: link do nagrania
 9. Nowe życie w Duchu Świętym: link do nagrania
 10. Walka duchowa
 11. Wspólnota