Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca wpisuje się w nurt nowych wspólnot w Kościele katolickim, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej.
Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów – świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie, kleryków, braci i siostry konsekrowanych oraz księży – w jedną rzeczywistość, będącą obrazem Ludu Bożego w jego jedności i różnorodności powołań. Jej członkowie mają wspólne pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie Chrystusie. Osoby należące do Wspólnoty tworzą duchowe i formalne przymierze katolików, którzy pragną odpowiedzieć na nakaz misyjny Jezusa Chrystusa (por. Mk 16, 15-20; Mt 28, 18-20) oraz na wezwanie Kościoła do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji (por. RM 2-3, 5).

Spotkania formacyjne odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00 w sali u Marty. Pasterz: ks. Piotr Kłaput

moderatorami wspólnoty są: Bartek Chojnowski i Tomasz Skawiński

Administrator: Paulina Koszewska: palina5@o2.pl

 

Tydzień II: Moje życie [pobierz]

 

Tydzień III: Bóg jest miłością [pobierz]

 

Tydzień IV: Grzech [pobierz]

 

Tydzień V: Zbawienie w Jezusie Chrystusie [pobierz]

Pantomima:

Tydzień VI: Wiara i nawrócenie [pobierz]

Tydzień VII: Jezus jest Panem [pobierz]