Chrzest święty

INFORMACJA O UDZIELANIU SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO

Celem spisania aktu chrztu świętego należy dostarczyć (przed chrztem) następujące dokumenty:

– akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (USC)
– dane personalne rodziców – imię i nazwisko, wiek, wyznanie, zawód, dokładny adres
– data i miejsce [nazwa parafii] ślubu rodziców (przy związkach sakramentalnych) – w innych sytuacjach konieczna jest rozmowa z duszpasterzem
– zaświadczenie dla każdego z rodziców chrzestnych z parafii faktycznego miejsca zamieszkania o możliwości pełnienia funkcji chrzestnego – tzw. świadectwo moralności
– dane personalne rodziców chrzestnych – jak wyżej
– ewentualnie zgoda z parafii miejsca zamieszkania [jeśli rodzice dziecka nie są naszymi Parafianami]

Rodzice i chrzestni są zobowiązani do udziału w konferencji przedchrzcielnej, która odbywa się w każdą sobotę poprzedzającą niedzielę chrztu w Kaplicy Adoracyjnej (obok zakrystii) o godz. 9.30

Jeśli rodzice chrzestni dojeżdżają z odległych miejscowości, takie przygotowanie powinni odbyć we własnej Parafii i dostarczyć przed chrztem odpowiednie potwierdzenie.

Chrzest jest udzielany w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 11.30.